En av de heftigste energikilder vi har er solen. Det er utrolig mye energi å hente ut av solstråling, både direkte og indirekte. Den mest effektive måten å gjøre dette på er å bruke solfangeranlegg.

Solfangeranlegg

solfangeranleggSolenergien gir oss utrolig mange muligheter, og når man tenker på det, så er det solenergien som gir oss vannkraft også. Men her fokuserer vi på solfangere og solfangeranlegg som gir ufattelige muligheter - til å spare strøm og penger i både nye og gamle boliger, kontorbygg med videre. 


Solenergi

solenergiDen er evigvarende - og den er gratis: solvarmen. Og solvarme kommer av energi, og derfor snakker vi om solenergi.

Solenergien kan du bruke både direkte og indirekte til å varme huset ditt, varmtvannet ditt med mer. Da brukes best en solfanger

Mange tenker at solenergi kun kan nyttiggjøres med solceller, men det er feil. Helt feil faktisk. Solceller utnytter mye mindre av energien enn en solfanger.

Her er de 3 hovedmåtene å utnytte solenergien på per i dag: 

  • Solfanger luft
  • Solfanger vann
  • Solceller

 

Solfanger

solfangerEn solfanger er egentlig en energifanger. Den tar imot varmestråling fra solen og andre kilder, og sørger for at minst mulig av energien forlater solfangeren.

Prinsippet er enkelt, men teknologien er avansert. Det er stor forskjell på de rimeligste og de dyreste solfangerne.

I tillegg finnes det primært to teknologier: varme til luft eller til vann.

Begge solfangerne bruker det enkle prinsippet ved å fange energien fra solstrålingen og frigjøre den i et medium: luft eller vann.

Dersom energien er overført til luft, er det bare å føre luften inn i rommet som skal varmes opp. Men dersom man bruker vann, så finnes det langt flere muligheter for overføre varmen til boligen.

Solfangere fungerer!