Solfanger eller varmepumpe?

solfangeranlegg vrs varmepumpeEgentlig er dette ikke et "enten eller" spørsmål, men mer snakk om "ja takk, begge deler". Idéelt sett så bør alle hus i Norge ha solfangeranlegg, men man MÅ ha en tilleggsvarmekilde i huset. Da er det lite som egner seg bedre enn en varmepumpe. 

Enten en luft luft varmepumpe, eller en vann vann varmepumpe, eller en luft vann varmepumpe.

Det går til og med an å ha en luft luft varmepumpe som i tillegg har en varmesløyfe fra et eksisterende solfangeranlegg , slik at dette kombineres på en unik og god måte.  

 

Her er en solfanger med vannbåren varme i funksjon: