Solfanger forsøk

Solfangere lønner seg, så enkelt er det. Solfangere viser seg å ha en veldig lang levetid, lav drivskostnad og forutsigbar økonomi.

Solfangere brukes til alt fra å varme opp svømmebasseng, ensomme hytter og bebodde hus. Rett og slett fordi de fungerer meget godt.

 


Solfanger LUFT 

En luft solfanger er ofte veldig enkel å bygge, og kan bygges med veldig riemlige materialer. Dette gir en lav pris på solfangeren.

Solfanger VANN

Et solfangeranlegg som bruker vann er mer komplisert, krever helst vacuumrør solfanger på taket. Disse er dyrere i innkjøp, og krever også langt mer avansert styring.