Solfanger pris

solfanger prisSolfangere lønner seg for de absolutt fleste, så enkelt er det. Solfanger forsøk viser at totaløkonomien til solfangeranlegg er veldig god. Så hva er en akseptabel pris på solfanger? 

Det er avhengig av hva slags solfangeranlegg du velger å bygge. 

Noen ganger er investeringskostnaden relativt høy, sett i sammenheng med f.eks rimelige luft luft varmepumper. Men levetiden er veldig mye lengre, og systemene har nesten ikke vedlikeholdskostnader. Driftskostnaden er også minimal.

Det finnes hovedsaklig to typer solfangere som brukes:


Solfanger LUFT 

En luft solfanger er ofte veldig enkel å bygge, og kan bygges med veldig riemlige materialer. Dette gir en lav pris på solfangeren.

Solfanger VANN

Et solfangeranlegg som bruker vann er mer komplisert, krever helst vacuumrør solfanger på taket. Disse er dyrere i innkjøp, og krever også langt mer avansert styring.

Men over tid er et vann-solfangersystem best på pris mtp helårsytelse.