Solfanger virkemåte

Slik fungerer solfangere. Virkemåten er veldig enkel i prinsippet, og gir mange muligheter til å varme opp alt mulig. 

Her er en luft solfangers virkemåte, og du ser at det ikke bare er snakk om solfanger eller varmepumpe, men helst begge deler for å være mest energi-effektiv.

 

Her er en solfanger med vannbåren varme i funksjon:

 

Det finnes hovedsaklig to typer solfangere som brukes:

Solfanger LUFT 

En luft solfanger er ofte veldig enkel å bygge, og kan bygges med veldig riemlige materialer. Dette gir en lav pris på solfangeren.

Solfanger VANN

Et solfangeranlegg som bruker vann er mer komplisert, krever helst vacuumrør solfanger på taket. Disse er dyrere i innkjøp, og krever også langt mer avansert styring.

Men over tid er et vann-solfangersystem best på pris mtp helårsytelse.